Mezuniyet


      KARİYER OLANAKLARI

   Bu bölümden mezun olan öğrencilere "İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanı" unvanı verilir. Bu bölümden mezun olan öğrencileri;

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve buna bağlı
        - İŞKUR,

         - SGK,

        - Çalışma Genel Müdürlüğü vb. kuruluşlarda ataşe, iş müfettişi, uzman, uzman yardımcısı vb. olarak çalışabilmektedirler.

  • İnsan kaynakları departmanları (insan kaynakları uzmanı, eğitim uzmanı, işe alım uzmanı vb.)
  • Endüstri ilişkileri ve personel departmanlarında çalışabilirler.
  • Ayrıca özel istihdam bürolarında işe alım veya kariyer uzmanı olarak da çalışabilmektedir.
  • Öte yandan bankacılık, finans, muhasebe, denetim, lojistik vb. alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarda iş imkânına sahip olan öğrencilerimiz, bu alanlarda kariyer yapma şansına kavuşurlar.

      Mezuniyet Koşulları
  • Döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.
  • Mezuniyet not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması gerekmektedir.