Program Hakkında

 

 

   Dört yıllık İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans Programı’nda, öğrenciler, insan kaynakları yönetimi ile ilgili alan dersleri ve meslekle ilişkili karma ve çok yönlü bir müfredatla eğitim alacaklardır. Dolayısıyla müfredat programı temel bilgi derslerini takip etmenin yanı sıra öğrencileri profesyonel hayata hazırlayacak uzmanlık derslerini de kapsamaktadır. 

  Öğrenciler, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kariyer Yönetimi gibi derslerin yanı sıra Performans ve Ücret Yönetimi, Liderlik ve Motivasyon, Stratejik Yönetim gibi konulara odaklanan dersler alarak mesleğe hazırlanacaklardır.

 

 

DETAYLI BİLGİ

İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans Programı'nda öğrenciler;

 • İnsan kaynakları departmanını işletme bütünü içinde düşünür. Konular arasında eleştiri kabiliyetini kullanarak ve sorgulama yaparak sorunlara çözüm önerisi üretir. Bireysel ve ekip çalışmasına uygun davranışlar sergilerler.
 • Bilgi birikimini ve kişisel özelliklerini kullanarak değişim yaratırlar. Sorumluluk bilinçleri artar. Alanları ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilirler.
 • Teorik bilgi birikimini kullanarak detaylı ve anlaşılır araştırma konuları yaratırlar.
 • Model ve teknikler geliştirme ve uygulama becerisi elde ederler.
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi öğrenirler. İşçi hakları konusunda detaylı bilgi sahibi olurlar.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

   İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans Programı'na başvuru aşağıdaki şekillerde yapılmaktadır.

 • En az lise veya dengi okul mezunu olan adaylar için (Yeni Kayıt),
 • Örgün öğretimde öğrenci olup açık öğretim sistemiyle öğrenimine devam etmek isteyen öğrenciler için (Yatay Geçiş),
 • Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile hâlen öğrenim gören öğrenciler için (İkinci Üniversite),

   Başvuru tarihleri, ücretler ve ders muafiyetleri gibi tüm detaylı bilgilere Başvuru sayfasından ulaşabilirsiniz.

 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

   İnsan Kaynakları Yönetimi Programı’nın en büyük özelliği ders materyallerinin tamamının e-öğrenme yöntemiyle hazırlanmasıdır. Program müfredatı ulusal eğitim politikası hedefleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Dersler, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün deneyimli akademik kadrosu tarafından hazırlanmıştır. Programla ilgili oluşabilecek tüm sorunlar 7/24 hizmet anlayışıyla hizmet veren çağrı merkezine iletilebilir ve sorunlara çözüm üretilir.

   Öğretim Sistemi Platformu tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve öğrencinin rahat bir şekilde çalışabilmesi için sisteme ders notları, sunumlar, videolar ve ileri öğretim materyali olarak hazırlanan Faz 2 içerikleri yüklenmiştir.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

   Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

   Sınav merkezleri ve sınav tarihleri gibi tüm detaylı bilgilere Ölçme ve Değerlendirme sayfasından ulaşabilirsiniz.


 

 

MEZUNİYET

   İnsan Kaynakları Yönetimi Lisans Programı boyunca almış olduğu döneme ait zorunlu derslerinden başarılı olup, mezuniyet için belirtilen (transkriptte mevcut) kredi/AKTS miktarını doldurmuş olmak gerekmektedir.

   Programdan mezun olan öğrenciler, lisans diploması alarak “İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanı” unvanını kazanırlar.

   İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programı mezunları öğrenim hayatlarına yüksek lisans ve doktora yaparak devam edebilir.

 

 

 

KARİYER OLANAKLARI

İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programı mezunları;

 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve buna bağlı
        - İŞKUR,

         - SGK,

        - Çalışma Genel Müdürlüğü vb. kuruluşlarda ataşe, iş müfettişi, uzman, uzman yardımcısı vb. olarak çalışabilmektedirler.

 • İnsan kaynakları departmanları (insan kaynakları uzmanı, eğitim uzmanı, işe alım uzmanı vb.)
 • Endüstri ilişkileri ve personel departmanlarında çalışabilirler.
 • Ayrıca özel istihdam bürolarında işe alım veya kariyer uzmanı olarak da çalışabilmektedir.
 • Öte yandan bankacılık, finans, muhasebe, denetim, lojistik vb. alanlarda faaliyet gösteren kuruluşlarda iş imkânına sahip olan öğrencilerimiz, bu alanlarda kariyer yapma şansına kavuşurlar.
 •    Mezuniyetle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için mezuniyet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.